Arcadia of the Moonlight

Author: Norihiro Yagi
Artist: Norihiro Yagi
Synopsis: Rashil, dağlık alanda dedesiyle beraber yaşamaktadır. Bir yolculuğu sırasında, ağaçlık alana çakılmış bir hava gemisi/uçak ve yanında bir de kız bulur. Meğer bu kız, kendisini yakalamak isteyen askerler tarafından takip edilmiştir...
Chapters